×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0912 356198

Tìm kiếm theo
Hiện có 24 sản phẩm
Sắp xếp theo :

Nguồn máy tính Arrow 500W 24 Pins

320.000 VNĐ
Bảo hành:24 tháng

MÔ TẢ NGẮN

- Công suất: 500W
- Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Arrow 650W 24 Pins

450.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

- Công suất: 650W
- Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W

550.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Hãng sản xuất :Cooler Master
Chuẩn nguồn :ATX
Quạt :Fan 120mm
Công suất : 300W

Nguồn máy tính Cooler Master Elite V3 - PC400

730.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Hãng sản xuất :Cooler Master
- Chuẩn nguồn :ATX
- Công suất danh định :400W
- Quạt :Fan 120mm
- Đường điện vào :220 - 240Vac

Nguồn máy tính Cooler Master Elite V3 - PC500

860.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Hãng sản xuất :Cooler Master
- Chuẩn nguồn :ATX
- Công suất danh định :500W
- Quạt :Fan 120mm
 

Nguồn máy tính Cooler Master Elite V3 - PC600

960.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Hãng sản xuất :Cooler Master
- Chuẩn nguồn :ATX
- Công suất danh định :600W
- Quạt :Fan 120mm

Nguồn máy tính Cooler Master Elite V3 - PC700

1.150.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Hãng sản xuất :Cooler Master
- Chuẩn nguồn :ATX
- Công suất danh định :700W
- Quạt :Fan 120mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE Bronze V2 500W

1.100.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 500W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE GOLD V2 750W

2.650.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 750W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Gold
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Antec ATOM V450

575.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Hãng sản xuất : Antec
- Chuẩn nguồn :ATX
- Công suất danh định :450W
- Quạt :Fan 120mm

Nguồn máy tính Antec ATOM V550

660.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Hãng sản xuất : Antec
- Chuẩn nguồn :ATX
- Công suất danh định :550W
- Quạt :Fan 120mm

Nguồn máy tính Corsair CV550

1.200.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 550W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Corsair CV650

1.400.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 650W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Corsair CV750

1.650.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 750W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE Bronze V2 550W

1.280.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 500W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE Bronze V2 600W

1.380.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 600W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE Bronze V2 650W

1.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 650W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE Bronze V2 700W

1.750.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 700W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE Bronze V2 750W

1.900.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 750W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE GOLD V2 650W

2.450.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 650W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus GOLD
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE GOLD V2 750W

2.650.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 750W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus GOLD
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE GOLD V2 850W

3.200.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 850W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus GOLD
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE GOLD V2 1050W

4.700.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 1050W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus GOLD
Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Cooler Master MWE GOLD V2 1250W

5.500.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Công suất: 1250W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus GOLD
Quạt: 1 x 120 mm