×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0251 3816880

Tìm kiếm theo
Hiện có 49 sản phẩm
Sắp xếp theo :

Chuột Logitech POP (Daydream)

590.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Bluetooth 5.2 + USB Logi Bolt (không kèm theo)
- Độ phân giải: 1000-DPI
- Cảm biến: Optical
- Switch: SilentTouch
- Số nút bấm: 4 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 82g (có pin)

Chuột Logitech POP (Blast)

590.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Bluetooth 5.2 + USB Logi Bolt (không kèm theo)
- Độ phân giải: 1000-DPI
- Cảm biến: Optical
- Switch: SilentTouch
- Số nút bấm: 4 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 82g (có pin)

Chuột Logitech POP (Heartbreaker)

590.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Bluetooth 5.2 + USB Logi Bolt (không kèm theo)
- Độ phân giải: 1000-DPI
- Cảm biến: Optical
- Switch: SilentTouch
- Số nút bấm: 4 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 82g (có pin)

Chuột Logitech PEBBLE M350

520.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Bluetooth
- Độ phân giải: 1000-DPI
- Cảm biến: Optical
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 100g (có pin)

Chuột Logitech G304 (Đen)

790.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: LIGHTSPEED không dây
- Độ phân giải: 200-12000DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- Trọng lượng: 99g

product-1

250.000 VNĐ

Chuột Logitech M170

Chuột Logitech M170

250.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA

Chuột HP Z3700 (Xanh)

400.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA

Chuột Logitech M185 (Xanh)

240.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 75g (có pin)

Chuột Logitech M187 (Đen)

300.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AAA
- Khối lượng: 52g (có pin)

Chuột Logitech M187 (Đỏ)

300.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AAA
- Khối lượng: 52g (có pin)

Chuột Logitech M187 (Xanh)

300.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AAA
- Khối lượng: 52g (có pin)

Chuột Logitech M221 (Xám)

290.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Switch: SilentTouch
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 75g (có pin)

Chuột Logitech M221 (Xanh)

290.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Switch: SilentTouch
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 75g (có pin)

Chuột Logitech M221 (Đỏ)

290.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Switch: SilentTouch
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 75g (có pin)

Chuột Logitech M331 (Đen)

390.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Switch: SilentTouch
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 91g (có pin)

Chuột Logitech M331 (Xanh)

390.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Switch: SilentTouch
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 91g (có pin)

product-1

550.000 VNĐ

Chuột Logitech M557

Chuột Logitech M557

550.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Bluetooth
- Độ phân giải: 1000DPI
- Switch: SilentTouch
- Số nút bấm: 6 nút
- Pin: 2 x AA
- Khối lượng: 107g (có pin)

product-1

90.000 VNĐ

Chuột Logitech B100

Chuột Logitech B100

90.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: Optical
- Độ phân giải: 800DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 108g

product-1

120.000 VNĐ

Chuột Dell MS116

Chuột Dell MS116

120.000 VNĐ
Bảo hành:1

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: Optical
- Độ phân giải: 1000DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 90g

product-1

390.000 VNĐ

Chuột HP M200

Chuột HP M200

390.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: Optical
- Độ phân giải: 800/1200/1600/2400 dpi
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: Rainbow
- Trọng lượng: 150g

product-1

280.000 VNĐ

Chuột HP M270

Chuột HP M270

280.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: Optical
- Độ phân giải: 800/1200/1600/2400 dpi
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: Rainbow
- Trọng lượng: 129g

product-1

140.000 VNĐ

Chuột Havit MS1003

Chuột Havit MS1003

140.000 VNĐ
Bảo hành:1

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Độ phân giải: 800-1000-1200DPI
- Số nút bấm: 4 nút
- LED: RGB

product-1

200.000 VNĐ

Chuột Havit MS1006

Chuột Havit MS1006

200.000 VNĐ
Bảo hành:1

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Độ phân giải: 1000-1600-2400-3200DPI
- Số nút bấm: 7 nút
- LED: RGB
 

product-1

290.000 VNĐ

Chuột Havit MS1001S

Chuột Havit MS1001S

290.000 VNĐ
Bảo hành:1

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: A725F
- Độ phân giải: 800-1600-2400-3200-4000-4800DPI
- Số nút bấm: 7 nút
- LED: RGB

Chuột Logitech G102 (Đen)

450.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Switch Omro
- Độ phân giải: 8000DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: RGB Lightsync 16.8 triệu màu 
- Trọng lượng: 85g

Chuột Logitech G102 (Trắng)

450.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Switch Omro
- Độ phân giải: 8000DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: RGB Lightsync 16.8 triệu màu 
- Trọng lượng: 85g

Chuột Logitech G203 Lilac

390.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Switch Omro
- Độ phân giải: 8000DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: RGB Lightsync 16.8 triệu màu 
- Trọng lượng: 85g

Chuột Logitech G203 Blue

390.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Switch Omro
- Độ phân giải: 8000DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: RGB Lightsync 16.8 triệu màu 
- Trọng lượng: 85g

Chuột DareU LM130S (Đen)

130.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Cảm biến: FCT3605
- Độ phân giải: 1200DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 65g +/- 10g
- Pin: 1 x AA

Chuột DareU LM130S (Xanh)

130.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Cảm biến: FCT3605
- Độ phân giải: 1200DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 65g +/- 10g
- Pin: 1 x AA