×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0251 3816880

Tìm kiếm theo
Hiện có 43 sản phẩm
Sắp xếp theo :
product-1

90.000 VNĐ

Chuột Logitech B100

Chuột Logitech B100

90.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: Optical
- Độ phân giải: 800DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 108g

product-1

120.000 VNĐ

Chuột Dell MS116

Chuột Dell MS116

120.000 VNĐ
Bảo hành:1

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: Optical
- Độ phân giải: 1000DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 90g

product-1

390.000 VNĐ

Chuột HP M200

Chuột HP M200

390.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: Optical
- Độ phân giải: 800/1200/1600/2400 dpi
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: Rainbow
- Trọng lượng: 150g

product-1

280.000 VNĐ

Chuột HP M270

Chuột HP M270

280.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: Optical
- Độ phân giải: 800/1200/1600/2400 dpi
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: Rainbow
- Trọng lượng: 129g

product-1

140.000 VNĐ

Chuột Havit MS1003

Chuột Havit MS1003

140.000 VNĐ
Bảo hành:1

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Độ phân giải: 800-1000-1200DPI
- Số nút bấm: 4 nút
- LED: RGB

product-1

200.000 VNĐ

Chuột Havit MS1006

Chuột Havit MS1006

200.000 VNĐ
Bảo hành:1

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Độ phân giải: 1000-1600-2400-3200DPI
- Số nút bấm: 7 nút
- LED: RGB
 

product-1

290.000 VNĐ

Chuột Havit MS1001S

Chuột Havit MS1001S

290.000 VNĐ
Bảo hành:1

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Cảm biến: A725F
- Độ phân giải: 800-1600-2400-3200-4000-4800DPI
- Số nút bấm: 7 nút
- LED: RGB

Chuột Logitech G102 (Đen)

450.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Switch Omro
- Độ phân giải: 8000DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: RGB Lightsync 16.8 triệu màu 
- Trọng lượng: 85g

Chuột Logitech G102 (Trắng)

450.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Switch Omro
- Độ phân giải: 8000DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: RGB Lightsync 16.8 triệu màu 
- Trọng lượng: 85g

Chuột Logitech G203 Lilac

390.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Switch Omro
- Độ phân giải: 8000DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: RGB Lightsync 16.8 triệu màu 
- Trọng lượng: 85g

Chuột Logitech G203 Blue

390.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: Có dây - USB
- Switch Omro
- Độ phân giải: 8000DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- LED: RGB Lightsync 16.8 triệu màu 
- Trọng lượng: 85g

Chuột DareU LM130S (Đen)

130.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Cảm biến: FCT3605
- Độ phân giải: 1200DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 65g +/- 10g
- Pin: 1 x AA

Chuột DareU LM130S (Xanh)

130.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Cảm biến: FCT3605
- Độ phân giải: 1200DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 65g +/- 10g
- Pin: 1 x AA

Chuột DareU LM130S (Đỏ)

130.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Cảm biến: FCT3605
- Độ phân giải: 1200DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 65g +/- 10g
- Pin: 1 x AA

Chuột DareU LM130S (Hồng)

130.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Cảm biến: FCT3605
- Độ phân giải: 1200DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Trọng lượng: 65g +/- 10g
- Pin: 1 x AA

Chuột DareU LM115G (Đen)

290.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G + Bluetooth
- Cảm biến: PAW3512
- Độ phân giải: 800-1200-1600DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- Trọng lượng: 90g +/- 10g
- Pin: 1 x AA

Chuột DareU LM115G (Hồng)

290.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G + Bluetooth
- Cảm biến: PAW3512
- Độ phân giải: 800-1200-1600DPI
- Số nút bấm: 6 nút
- Trọng lượng: 90g +/- 10g
- Pin: 1 x AA

Chuột Havit HV-MS989GT (Đen)

180.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 800-1000-1200-1600DPI
- Số nút bấm: 4 nút
- Pin: 1 x AA

Chuột Havit HV-MS989GT (Xám)

180.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 800-1000-1200-1600DPI
- Số nút bấm: 4 nút
- Pin: 1 x AA

product-1

180.000 VNĐ

Chuột Havit MS79GT

Chuột Havit MS79GT

180.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 800-1200-1600DPI
- Số nút bấm: 5 nút
- Pin: 1 x AA

product-1

180.000 VNĐ

Chuột A4Tech G3-280A

Chuột A4Tech G3-280A

180.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 800DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA

Chuột A4Tech G3-280NS

250.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 800DPI
- Switch: Silent
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA

product-1

180.000 VNĐ

Chuột A4Tech FG12

Chuột A4Tech FG12

180.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1200DPI
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA

Chuột A4Tech FG20 (Đen)

230.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000/1600/2000 DPI
- Số nút bấm: 4 nút
- Pin: 2 x AAA
- Khối lượng: 62g

Chuột A4Tech FG20 (Xám)

230.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000/1600/2000 DPI
- Số nút bấm: 4 nút
- Pin: 2 x AAA
- Khối lượng: 62g

Chuột A4Tech FG20 (Hồng)

230.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000/1600/2000 DPI
- Số nút bấm: 4 nút
- Pin: 2 x AAA
- Khối lượng: 62g

Chuột A4Tech FG20 (Trắng)

230.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000/1600/2000 DPI
- Số nút bấm: 4 nút
- Pin: 2 x AAA
- Khối lượng: 62g

product-1

280.000 VNĐ

Chuột A4Tech FB12

Chuột A4Tech FB12

280.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G + Bluetooth
- Độ phân giải: 1200DPI
- Cảm biến: Quang học
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 85g +/- 10g

product-1

300.000 VNĐ

Chuột A4Tech FB35

Chuột A4Tech FB35

300.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G + Bluetooth
- Độ phân giải: 800-1000-1600-2000DPI
- Cảm biến: Quang học
- Số nút bấm: 6 nút
- Pin: 1 x AA
- Khối lượng: 74g +/- 10g

product-1

200.000 VNĐ

Chuột Logitech B175

Chuột Logitech B175

200.000 VNĐ
Bảo hành:1 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Kết nối: USB Wireless 2.4G
- Độ phân giải: 1000DPI
- Cảm biến: Optical
- Số nút bấm: 3 nút
- Pin: 1 x AA