×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0251 3816880

Tìm kiếm theo
Hiện có 40 sản phẩm
Sắp xếp theo :

Màn Hình Dell E1715S 17inch

3.500.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Model : DELL E1715S        
Tấm nền : TFT LCD    
Độ phân giải : 1280x1024
Thời gian đáp ứng : 5ms    
Cổng : VGA + DisplayPort

Màn Hình Dell E1916HV 18.5 inch

2.750.000 VNĐ
Bảo hành:36 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : LED Wide    
Độ phân giải : 1366x768 
Thời gian đáp ứng : 5ms    
Cổng : VGA 

Màn Hình Dell E2020H 19.5 inch

2.950.000 VNĐ
Bảo hành:36 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 Tấm nền : LED Wide    
Độ phân giải : 1600 x 900
Thời gian đáp ứng : 5ms    
Cổng : VGA + Display port

Màn Hình Dell E2222HS 21.5 inch

3.900.000 VNĐ
Bảo hành:36 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : VA    
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 5ms    
Cổng : VGA + HDMI + Display Port

Màn Hình Dell SE2222H 21.5 inch

3.800.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 Tấm nền : VA    
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)  
Thời gian đáp ứng : 8ms    
Cổng : VGA + HDMI

Màn Hình Dell E2422H 24 inch

4.500.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : IPS    
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 8ms    
Cổng : VGA + Display port

product-1

4.600.000 VNĐ

Màn Hình Dell E2422HS

Màn Hình Dell E2422HS

4.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : IPS    
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 8ms    
Cổng : VGA + HDMI + Display Port    
 

product-1

4.750.000 VNĐ

MÀN HÌNH DELL S2421HN

MÀN HÌNH DELL S2421HN

4.750.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : IPS - 75Hz 
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 4ms    
Cổng : 2 x HDMI

product-1

5.500.000 VNĐ

MÀN HÌNH DELL P2422H

MÀN HÌNH DELL P2422H

5.500.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : IPS 
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 6ms    
Cổng : VGA + HDMI + Display Port

product-1

6.800.000 VNĐ

MÀN HÌNH DELL P2722H

MÀN HÌNH DELL P2722H

6.800.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : IPS 
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 8ms    
Cổng : VGA + HDMI + Display Port

product-1

7.300.000 VNĐ

MÀN HÌNH DELL U2422HE

MÀN HÌNH DELL U2422HE

7.300.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : IPS 
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 5ms    
Cổng : HDMI + Display Port + RJ45 + Type-C

product-1

5.900.000 VNĐ

MÀN HÌNH DELL E2720H

MÀN HÌNH DELL E2720H

5.900.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : IPS 
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 8ms    
Cổng : VGA + Display Port 

product-1

6.000.000 VNĐ

MÀN HÌNH DELL E2720HS

MÀN HÌNH DELL E2720HS

6.000.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

 Tấm nền : IPS 
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 8ms    
Cổng : VGA + HDMI

product-1

6.350.000 VNĐ

MÀN HÌNH DELL S2721HN

MÀN HÌNH DELL S2721HN

6.350.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền : IPS 
Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
Thời gian đáp ứng : 4ms    
Cổng : 2 x HDMI

MÀN HÌNH PHILIPS 191S8LH

2.250.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :TFT
Độ phân giải : 1366 x 768
Thời gian đáp ứng : 5 ms    
Cổng : VGA + HDMI

product-1

2.400.000 VNĐ

MÀN HÌNH PHILIPS 203V5

MÀN HÌNH PHILIPS 203V5

2.400.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :TFT
Độ phân giải : 1600 x 900
Thời gian đáp ứng : 5 ms    
Cổng : VGA + HDMI

product-1

2.500.000 VNĐ

MÀN HÌNH PHILIPS 221V8L

MÀN HÌNH PHILIPS 221V8L

2.500.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :VA
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 4 ms    
Cổng : VGA + HDMI

MÀN HÌNH PHILIPS 241V8/74

2.800.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :IPS
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 4 ms    
Cổng : VGA + HDMI

MÀN HÌNH PHILIPS 271V8LA/74

3.550.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :VA LCD
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 4 ms    
Cổng : VGA + HDMI

MÀN HÌNH PHILIPS 271V8/74

3.950.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :IPS
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 4 ms    
Cổng : VGA + HDMI

product-1

4.600.000 VNĐ

MÀN HÌNH PHILIPS 271E1C

MÀN HÌNH PHILIPS 271E1C

4.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :VA - Cong
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 4 ms    
Cổng : VGA + HDMI

product-1

3.950.000 VNĐ

MÀN HÌNH PHILIPS 242E2F

MÀN HÌNH PHILIPS 242E2F

3.950.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :IPS
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 4 ms    
Cổng : VGA + HDMI + Display Port

product-1

3.700.000 VNĐ

MÀN HÌNH PHILIPS 241E1C

MÀN HÌNH PHILIPS 241E1C

3.700.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :VA - Cong
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 4 ms    
Cổng : VGA + HDMI

MÀN HÌNH PHILIPS 272M8CZ

5.300.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :VA - Cong
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 1 ms    
Cổng : 2x HDMI 1.4 + Display Port

MÀN HÌNH PHILIPS 322M8CZ

6.800.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :VA - Cong
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 1 ms    
Cổng : VGA + 2x HDMI + Display Port

product-1

7.800.000 VNĐ

MÀN HÌNH PHILIPS 325M8C

MÀN HÌNH PHILIPS 325M8C

7.800.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :VA - Cong
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 1 ms    
Cổng : 2x HDMI 1.4 + Display Port

product-1

3.500.000 VNĐ

MÀN HÌNH ASUS VP248H

MÀN HÌNH ASUS VP248H

3.500.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :TN
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 1 ms    
Cổng : VGA + HDMI

product-1

2.750.000 VNĐ

MÀN HÌNH HP V19

MÀN HÌNH HP V19

2.750.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :TN
Độ phân giải : 1366x768
Thời gian đáp ứng : 7 ms    
Cổng : VGA

product-1

3.300.000 VNĐ

MÀN HÌNH HP P204v

MÀN HÌNH HP P204v

3.300.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :TN
Độ phân giải : 1600x900
Thời gian đáp ứng : 5 ms    
Cổng : VGA + HDMI

MÀN HÌNH VIEWSONIC VA2432-H

3.500.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tấm nền :IPS
Độ phân giải : FHD(1920x1080)
Thời gian đáp ứng : 5 ms    
Cổng : VGA + HDMI