×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0912 356198

Tìm kiếm theo
Hiện có 13 sản phẩm
Sắp xếp theo :
product-1

200.000 VNĐ

TP-Link SF-1005D

TP-Link SF-1005D

200.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100/1000 Base -T
Cổng : 5
Kích thước  (RxDxC) :140×88×23 mm

 

product-1

220.000 VNĐ

TP-Link SF-1008D

TP-Link SF-1008D

220.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100 Base -T
Cổng : 8
Kích thước  (RxDxC) :134.5*79*22.5mm

product-1

500.000 VNĐ

TP-Link SF-1016D

TP-Link SF-1016D

500.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100 Base -T
Cổng : 16
Kích thước  (RxDxC) :200*142*40 mm

product-1

900.000 VNĐ

TP-Link SF-1024D

TP-Link SF-1024D

900.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100 Base -T
Cổng : 24
Kích thước  (RxDxC) :294*180*44 mm

product-1

300.000 VNĐ

TP-Link SG-1005D

TP-Link SG-1005D

300.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100/1000 Base -T
Cổng : 5
Kích thước  (RxDxC) :103.5 x 70 x 22 mm

product-1

500.000 VNĐ

TP-Link SG-1008D

TP-Link SG-1008D

500.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100/1000 Base -T
Cổng : 8
Kích thước  (RxDxC) :180 * 90 * 25.5 mm

product-1

790.000 VNĐ

TP-Link SG-108D

TP-Link SG-108D

790.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100/1000 Base -T
Cổng : 8
Kích thước  (RxDxC) :158 x 101 x 25 mm

product-1

1.350.000 VNĐ

TP-Link SG-1016D

TP-Link SG-1016D

1.350.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100/1000 Base -T
Cổng : 16
Kích thước  (RxDxC) :294*180*44 mm

product-1

1.500.000 VNĐ

TP-Link SG-1016

TP-Link SG-1016

1.500.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100/1000 Base -T
Cổng : 5
Kích thước  (RxDxC) :103.5 x 70 x 22 mm

product-1

1.750.000 VNĐ

TP-Link SG-1024D

TP-Link SG-1024D

1.750.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100/1000 Base -T
Cổng : 24
Kích thước  (RxDxC) :294*180*44 mm

product-1

2.050.000 VNĐ

TP-Link SG-1024

TP-Link SG-1024

2.050.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100/1000 Base -T
Cổng : 24
Kích thước  (RxDxC) :440*180*44 mm

product-1

650.000 VNĐ

Cisco SF95D-08

Cisco SF95D-08

650.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100 Base -T
Cổng : 8
Kích thước  (RxDxC) :160 x 30 x 90 mm

product-1

1.180.000 VNĐ

Cisco SG95D-08

Cisco SG95D-08

1.180.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

Tốc độ: 10/100/1000 Base -T
Cổng : 8
Kích thước  (RxDxC) :160 x 30 x 103.5 mm