×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0912 356198

Tìm kiếm theo
Hiện có 10 sản phẩm
Sắp xếp theo :
product-1

3.200.000 VNĐ

ZIBA HC-27

ZIBA HC-27

3.200.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu Ziba HC-27
-Vụn thành mảnh 3x16mm
-Công suất hủy (70g A4): 6
-Tốc độ hủy 3.5m/phút
-Miệng cắt rộng: 220mm
-Thùng giấy 15L
-Kích thước 330 × 235 × 510 mm

product-1

4.536.000 VNĐ

ZIBA HC-39

ZIBA HC-39

4.536.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu Ziba HC-39
-Vụn thành mảnh 3x20mm
-Công suất hủy (70g A4): 7-8
-Tốc độ hủy 3.4m/phút
-Miệng cắt rộng: 221mm
-Thùng giấy 30L
-Kích thước 570 x 345 x 265mm

product-1

6.500.000 VNĐ

ZIBA HC-52

ZIBA HC-52

6.500.000 VNĐ
Bảo hành:2 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu Ziba HC-52
-Vụn thành mảnh 3x30mm
-Công suất hủy (70g A4): 12
-Tốc độ hủy 3.5m/phút
-Miệng cắt rộng: 220mm
-Thùng giấy 21L
-Kích thước 360 x 270 x 510mm

product-1

10.600.000 VNĐ

ZIBA PC-415CD

ZIBA PC-415CD

10.600.000 VNĐ
Bảo hành:2 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu Ziba PC-415CD
-Vụn thành mảnh 2x10mm
-Công suất hủy (70g A4): 13-15
-Tốc độ hủy 3.8m/phút
-Miệng cắt rộng: 220mm
-Thùng giấy 30L
-Kích thước 400x310x650mm

product-1

8.400.000 VNĐ

ZIBA PC-410CD

ZIBA PC-410CD

8.400.000 VNĐ
Bảo hành:2 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu Ziba PC-410CD
-Vụn thành mảnh 2.5x15mm
-Công suất hủy (70g A4): 9-11
-Tốc độ hủy 3.5m/phút
-Miệng cắt rộng: 220mm
-Thùng giấy 28L
-Kích thước 334x308x635mm

product-1

8.900.000 VNĐ

ZIBA PC-413CD

ZIBA PC-413CD

8.900.000 VNĐ
Bảo hành:2 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu Ziba PC-413CD
-Vụn thành mảnh 3x20mm
-Công suất hủy (70g A4): 13-14
-Tốc độ hủy 3.2m/phút
-Miệng cắt rộng: 222mm
-Thùng giấy 25L
-Kích thước 410x320x615mm

product-1

12.300.000 VNĐ

ZIBA PC-417CD

ZIBA PC-417CD

12.300.000 VNĐ
Bảo hành:2 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu Ziba PC-417CD
-Vụn thành mảnh 2x10mm
-Công suất hủy (70g A4): 14-16
-Tốc độ hủy 6.0m/phút
-Miệng cắt rộng: 220mm
-Thùng giấy 42L
-Kích thước 450x390x702mm

product-1

5.600.000 VNĐ

LBA H-8CD

LBA H-8CD

5.600.000 VNĐ
Bảo hành:1 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu LBA H-8CD
-Vụn thành mảnh 2x8mm
-Công suất hủy (70g A4): 8
-Tốc độ hủy 3.0m/phút
-Miệng cắt rộng: 220mm
-Thùng giấy 18L
-Kích thước 360x275x570mm

product-1

8.100.000 VNĐ

LBA P-13CD

LBA P-13CD

8.100.000 VNĐ
Bảo hành:2 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu LBA P-13CD
-Vụn thành mảnh 3x18mm
-Công suất hủy (70g A4): 13-15
-Tốc độ hủy 4.0m/phút
-Miệng cắt rộng: 220mm
-Thùng giấy 28L
-Kích thước 400x320x620mm

product-1

18.900.000 VNĐ

LBA P-22CD

LBA P-22CD

18.900.000 VNĐ
Bảo hành:2 Năm

MÔ TẢ NGẮN

-Máy hủy tài liệu LBA P-22CD
-Vụn thành mảnh 2x10mm
-Công suất hủy (70g A4): 20-22
-Tốc độ hủy 5.0m/phút
-Miệng cắt rộng: 240mm
-Thùng giấy 65L
-Kích thước 520x470x740mm