×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0251 3816880

Tìm kiếm theo
Hiện có 39 sản phẩm
Sắp xếp theo :

INTEL® CORE™ I5-10400 - THẾ HỆ 10 COMET LAKE (BOX CHÍNH...

3.300.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I5-10400F - THẾ HỆ 10 COMET LAKE (BOX...

2.500.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I7-10700 - THẾ HỆ 10 COMET LAKE (BOX CHÍNH...

7.200.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® PENTIUM® GOLD G6405 - THẾ HỆ 10 (BOX CHÍNH HÃNG)

1.650.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Pentium Gold Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I3-10105 - THẾ HỆ 10 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.750.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I3-10105F - THẾ HỆ 10 (BOX CHÍNH HÃNG)

1.900.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I5-11400 - THẾ HỆ 11 COMET LAKE (BOX CHÍNH...

4.100.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I5-11400F - THẾ HỆ 11 COMET LAKE (BOX...

3.000.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I5-11500 - THẾ HỆ 11 COMET LAKE (BOX CHÍNH...

5.200.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I5-11600 - THẾ HỆ 11 COMET LAKE (BOX CHÍNH...

5.800.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I5-11600K - THẾ HỆ 11 COMET LAKE (BOX...

6.000.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I7-11700 - THẾ HỆ 11 ROCKET LAKE (BOX...

7.300.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I7-11700F - THẾ HỆ 11 ROCKET LAKE (BOX...

6.800.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I9-11900 - THẾ HỆ 11 ROCKET LAKE (BOX...

10.700.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i9 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CELERON™ G6900 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

1.380.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Celeron Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4 và DDR 5

INTEL® PENTIUM™ GOLD G7400 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.050.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Pentium® Gold Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4 và DDR 5

INTEL® CORE™ I3-12100F - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.650.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I3-12100 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

3.300.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I3-12300 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

3.900.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12400F - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

4.200.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12400 - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX CHÍNH...

4.850.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12500 - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX CHÍNH...

5.800.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12600KF - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

7.000.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12600K - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

7.800.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-12700K - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

9.900.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-12700F - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

7.950.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-12700 - THẾ HỆ 12 ALDER LAK (BOX CHÍNH...

8.450.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-12700KF - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

9.450.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I9-12900F - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

12.500.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i9 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I9-12900 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

13.000.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i9 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5