×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0912 356198

Tìm kiếm theo
Hiện có 49 sản phẩm
Sắp xếp theo :

INTEL® CORE™ I5-10400 - THẾ HỆ 10 COMET LAKE (BOX CHÍNH...

3.400.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I5-10400F - THẾ HỆ 10 COMET LAKE (BOX...

2.550.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® PENTIUM® GOLD G6405 - THẾ HỆ 10 (BOX CHÍNH HÃNG)

1.850.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Pentium Gold Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I3-10105 - THẾ HỆ 10 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.900.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I3-10105F - THẾ HỆ 10 (BOX CHÍNH HÃNG)

1.800.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I5-11400 - THẾ HỆ 11 COMET LAKE (BOX CHÍNH...

3.400.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I5-11400F - THẾ HỆ 11 COMET LAKE (BOX...

3.100.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® PENTIUM™ GOLD G7400 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.350.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Pentium® Gold Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4 và DDR 5

INTEL® CORE™ I3-12100F - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.350.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I3-12100 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

3.050.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12400F - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

3.350.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12400 - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX CHÍNH...

4.100.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12600KF - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

5.900.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12600K - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

6.600.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-12700K - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

7.500.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-12700F - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

6.500.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-12700 - THẾ HỆ 12 ALDER LAK (BOX CHÍNH...

7.200.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-12700KF - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

7.700.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I9-12900K - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

10.500.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i9 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-13700KF - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

10.400.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-13700K - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

10.950.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I9-13900KF - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

14.900.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i9 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I9-13900K - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

15.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i9 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I3-13100 - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

3.800.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I3-13100F - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

3.100.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I9-13900F - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

14.800.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i9 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I9-13900 - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

15.200.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i9 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-13700 - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

10.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-13700F - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

9.800.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-13400 - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

6.000.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5