×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0912 356198

Tìm kiếm theo
Hiện có 55 sản phẩm
Sắp xếp theo :

INTEL® CORE™ I9-13900 - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

14.700.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i9 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-13700 - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

10.200.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-13700F - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

9.400.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-13400 - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

6.000.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-13400F - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

5.250.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-13500 - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

6.200.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-13600K - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

8.200.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-13600KF - THẾ HỆ 13 (BOX CHÍNH HÃNG)

7.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 Năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 13 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I3-14100 - THẾ HỆ 14 (BOX CHÍNH HÃNG)

3.850.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 14 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I3-14100F - THẾ HỆ 14 (BOX CHÍNH HÃNG)

3.150.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 14 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-14400 - THẾ HỆ 14 (BOX CHÍNH HÃNG)

6.250.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 14 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-14400F - THẾ HỆ 14 (BOX CHÍNH HÃNG)

5.550.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 14 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-14500 - THẾ HỆ 14 (BOX CHÍNH HÃNG)

6.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 14 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-14600K - THẾ HỆ 14 (BOX CHÍNH HÃNG)

8.500.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 14 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-14600KF - THẾ HỆ 14 (BOX CHÍNH HÃNG)

7.750.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 14 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I7-14700 - THẾ HỆ 14 (BOX CHÍNH HÃNG)

10.650.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 14 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-10400 - THẾ HỆ 10 COMET LAKE (BOX CHÍNH...

3.400.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I5-10400F - THẾ HỆ 10 COMET LAKE (BOX...

2.500.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® PENTIUM® GOLD G6405 - THẾ HỆ 10 (BOX CHÍNH HÃNG)

1.750.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Pentium Gold Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I3-10105 - THẾ HỆ 10 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.750.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I3-10105F - THẾ HỆ 10 (BOX CHÍNH HÃNG)

1.950.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 10 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CORE™ I5-11400 - THẾ HỆ 11 COMET LAKE (BOX CHÍNH...

3.950.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I5-11400F - THẾ HỆ 11 COMET LAKE (BOX...

2.950.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4 

INTEL® CORE™ I7-11700 - THẾ HỆ 11 ROCKET LAKE (BOX...

7.200.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i7 Thế hệ thứ 11 - Socket 1200 - Hỗ trợ DDR4

INTEL® CELERON™ G6900 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

1.380.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Celeron Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4 và DDR 5

INTEL® PENTIUM™ GOLD G7400 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.250.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Pentium® Gold Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4 và DDR 5

INTEL® CORE™ I3-12100F - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.250.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I3-12100 - THẾ HỆ 12 (BOX CHÍNH HÃNG)

2.960.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i3 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12400F - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX...

3.650.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5

INTEL® CORE™ I5-12400 - THẾ HỆ 12 ALDER LAKE (BOX CHÍNH...

4.350.000 VNĐ
Bảo hành:36 tháng

MÔ TẢ NGẮN

Bộ vi xử lý của Intel dòng Core i5 Thế hệ thứ 12 - Socket 1700 - Hỗ trợ DDR4/DDR5