×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0912 356198

Tìm kiếm theo
Hiện có 36 sản phẩm
Sắp xếp theo :
product-1

350.000 VNĐ

Thùng máy Patriot B1

Thùng máy Patriot B1

350.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: Patriot B1
 • Kích thước: 305 x 165 x 350mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: M-ATX - ITX
 • Slot ổ cứng: 1 ODD + 3 ổ 3.5"
product-1

350.000 VNĐ

Thùng máy Patriot B2

Thùng máy Patriot B2

350.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: Patriot B2
 • Kích thước: 305 x 165 x 350mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: M-ATX - ITX
 • Slot ổ cứng: 1 DVD + 3 ổ 3.5"
product-1

350.000 VNĐ

Thùng máy Patriot A2

Thùng máy Patriot A2

350.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: Patriot A2
 • Kích thước: 325 x 170 x 345mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: M-ATX - ITX
 • Slot ổ cứng: 1 ODD + 3 ổ 3.5"
product-1

350.000 VNĐ

Thùng máy SAMA Q13

Thùng máy SAMA Q13

350.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: Q13
 • Kích thước: 335 x 187 x 352 mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SECC
 • Hỗ trợ main: M-ATX - ITX
 • Slot ổ cứng: 1 DVD + 3 ổ 3.5"

Thùng máy XIGMATEK XA-20

380.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XA-20
 • Kích thước: 370 x 188 x 413mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: ATX - M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 3.5"/2.5" + 1 ổ 3.5"

Thùng máy XIGMATEK XA-22

380.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XA-22
 • Kích thước: 373 x 188 x 413mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: ATX - M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 3.5"/2.5" + 1 ổ 3.5"

Thùng máy XIGMATEK XA-24

380.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XA-24
 • Kích thước: 373 x 188 x 413mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: ATX - M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 3.5"/2.5" + 1 ổ 3.5"
product-1

400.000 VNĐ

Thùng máy SAMA M3

Thùng máy SAMA M3

400.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: SAMA M3
 • Kích thước: 418 x 198 x 418mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: ATX - M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 3.5"/2.5" + 1 ổ 3.5"

Thùng máy INFINITY SOKO

600.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: INFINITY SOKO
 • Kích thước: 360 x 200 x 395mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 3.5" + 3 ổ 2.5"

Thùng máy XIGMATEK FADIL 1F

680.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK FADIL 1F
 • Kích thước: 345 x 200 x 390mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 3.5" + 3 ổ 2.5"
 • Lắp sẵn: 1Fan trước X20F

Thùng máy XIGMATEK FADIL ARTIC 1F

780.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK FADIL ARTIC 1F
 • Kích thước: 345 x 200 x 390mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 3.5" + 3 ổ 2.5"
 • Lắp sẵn: 1Fan trước X20F

Thùng máy XIGMATEK INFINITY ARTIC 1F

790.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK INFINITY ARTIC 1F
 • Kích thước: 380 x 190 x 447mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 1 ổ 3.5"/2.5" + 1 ổ 3.5"
 • Lắp sẵn: 1Fan trước X22F

Thùng máy XIGMATEK INFINITY QUEEN 1F

790.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK INFINITY QUEEN 1F
 • Kích thước: 380 x 190 x 447mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 1 ổ 3.5"/2.5" + 1 ổ 3.5"
 • Lắp sẵn: 1Fan trước X22F

Thùng máy XIGMATEK GEMINI II 3FB

720.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK GEMINI II 3FB
 • Kích thước: 390 x 210 x 420mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 1 ổ 3.5"/2.5" + 1 ổ 3.5"
 • Lắp sẵn: 3 Fan trước X22B

Thùng máy XIGMATEK GAMING X 3FX

950.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK GAMING X 3FX 
 • Kích thước: 372 x 210 x 480mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 3.5"/2.5"
 • Lắp sẵn: 3 Fan trước X20ARGB

Thùng máy XIGMATEK NYX 3F

720.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK NYX 3F
 • Kích thước: 325 x 205 x 398mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 2.5" + 2 ổ 3.5"
 • Lắp sẵn: 3 Fan trước X20F

Thùng máy XIGMATEK LUX A SHADOW

950.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK LUX A SHADOW
 • Kích thước: 380 x 210 x 485mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 2.5" + 2 ổ 3.5"
 • Lắp sẵng: 3 Fan trước X22B
product-1

750.000 VNĐ

Thùng máy SAMA LUX

Thùng máy SAMA LUX

750.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: SAMA LUX
 • Kích thước: 390 x 204 x 420mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 3 ổ 2.5" + 2 ổ 3.5"
 • Lắp sẵng: 3 Fan trước ARGB
product-1

680.000 VNĐ

Thùng máy SAMA HALO

Thùng máy SAMA HALO

680.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: SAMA HALO
 • Kích thước: 390 x 204 x 420mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 3 ổ 2.5" + 2 ổ 3.5"
 • Lắp sẵng: 1 Fan sau ARGB
product-1

1.000.000 VNĐ

Thùng máy SAMA SPACE X

Thùng máy SAMA SPACE X

1.000.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: SAMA SPACE X
 • Kích thước: 375 x 215 x 439mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Mica
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 3 ổ 2.5" + 3 ổ 3.5"
 • Lắp sẵng: 3 Fan trước RGB

Thùng máy DEEPCOOL D-SHIELD V2

750.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: DEEPCOOL D-SHIELD V2
 • Kích thước: 438 x 210 x 478mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX - E-ATX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 2.5" + 2 ổ 3.5"/2.5" + 1 ODD
 • Lắp sẵng: 1 Fan sau

Thùng máy MSI MAG VAMPIRIC 100R

1.200.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: MSI MAG VAMPIRIC 100R
 • Kích thước: 390 x 205 x 457mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 2.5" / 2 ổ 3.5"
 • Lắp sẵng: 1 Fan sau ARGB + 1 Fan Trước non-LED

Thùng máy MSI MAG VAMPIRIC 010M

1.450.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: MSI MAG VAMPIRIC 010M
 • Kích thước: 420 x 210 x 475mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 2.5" / 2 ổ 3.5"/2.5"
 • Lắp sẵng: 1 Fan sau RGB

Thùng máy MSI MAG FORGE 110R

990.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: MSI MAG FORGE 110R
 • Kích thước: 409 x 214 x 485mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 2 ổ 2.5" / 2 ổ 3.5"/2.5"
 • Lắp sẵng: 1 Fan sau RGB
product-1

350.000 VNĐ

Thùng máy SAMA A301

Thùng máy SAMA A301

350.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: SAMA A301
 • Kích thước: 300 x 180 x 410mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: ATX - M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 1 ổ ODD + 2 ổ 3.5"
product-1

350.000 VNĐ

Thùng máy SAMA A302

Thùng máy SAMA A302

350.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: SAMA A302
 • Kích thước: 300 x 180 x 410mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: ATX - M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 1 ổ ODD + 2 ổ 3.5"
product-1

350.000 VNĐ

Thùng máy SAMA A305

Thùng máy SAMA A305

350.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: SAMA A305
 • Kích thước: 300 x 180 x 410mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: ATX - M-ATX - Mini-ITX
 • Slot ổ cứng: 1 ổ ODD + 2 ổ 3.5"

Thùng máy XIGMATEK ELITE ONE 3F

780.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK ELITE ONE 3F
 • Kích thước: 366 x 216 x 463mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Sắt, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 2 slot 2.5" + 1 slot 3.5" + 1 slot 3.5"/2.5"
 • Lắp sẵn: 3 Fan trước X24A

Thùng máy XIGMATEK DUKE 3F

730.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK DUKE 3F
 • Kích thước: 365 x 200 x 456mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Sắt, Kính cường lực
 • Hỗ trợ main: M-ATX - Mini-ITX - ATX
 • Slot ổ cứng: 2 slot 2.5" + 1 slot 3.5" + 2 slot 3.5"/2.5"
 • Lắp sẵn: 3 Fan trước X22F

Thùng máy XIGMATEK XM-25

330.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

 • Model: XIGMATEK XM-25
 • Kích thước: 305 x 170 x 355mm
 • Chất liệu: Nhựa ABS, Thép
 • Hỗ trợ main: M-ATX - ITX
 • Slot ổ cứng: 2 slot 2.5" + 2 slot 3.5"