×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0912 356198

Tìm kiếm theo
Hiện có 68 sản phẩm
Sắp xếp theo :

Cáp chuyển DisplayPort to HDMI Ugreen 10202

280.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 10202
Độ dài: 2m
Màu: Đen

Cáp chuyển DisplayPort to DVI-24+1 Ugreen 10243

250.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 10243
Độ dài: 1.5m
Màu: Đen

Bộ chuyển DisplayPort to VGA Ugreen 20415

270.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 20415
Độ dài: 20cm
Màu: Đen

Bộ chuyển DisplayPort to HDMI Ugreen 40362

170.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 40362
Độ dài: 25cm
Màu: Đen

Bộ chuyển DisplayPort to HDMI 4K Ugreen 40363

220.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 40363
Độ dài: 25cm
Màu: Đen
Hỗ trợ: 4K

Bộ chuyển DVI-24+5 to VGA Ugreen 20122

80.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 20122
Độ dài: 
Màu: Đen

Bộ chuyển DVI-24+1 to HDMI Ugreen 20118

100.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 20118
Độ dài: 20cm
Màu: Đen

Bộ chuyển DVI-24+1 to HDMI Ugreen 20124

80.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 20124
Độ dài: 
Màu: Đen

Bộ chuyển HDMI to DVI-24+5 Ugreen 20123

80.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 20123
Độ dài:
Màu: Đen

Bộ chuyển HDMI to VGA with Audio Ugreen 40248

300.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 40248
Độ dài: 16cm
Màu: Đen

Bộ chuyển HDMI to VGA Ugreen 40253

220.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 40253
Độ dài: 16cm
Màu: Đen

Bộ chuyển Micro HDMI to HDMI Ugreen 20134

110.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 20134
Độ dài: 20cm
Màu: Đen

Bộ chuyển Mini HDMI to HDMI Ugreen 20137

100.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 20137
Độ dài: 20cm
Màu: Đen

Bộ chuyển MiniDisplayport sang DVI-24+5 Orico DMP3D-WH

250.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Orico
Model: DMP3D-WH
Độ dài: 20cm
Màu: Trắng

Bộ chuyển MiniDisplayPort to DisplayPort Ugreen 10445

150.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 10445
Độ dài: 20cm
Màu: Trắng
Hỗ trợ: DP 1.1

Bộ chuyển MiniDisplayPort to HDMI Ugreen 10460

150.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 10460
Độ dài: 18cm
Màu: Trắng
 

Bộ chuyển MiniDisplayPort to HDMI Ugreen 10461

150.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 10461
Độ dài: 18cm
Màu: Đen
 

Bộ chuyển VGA to HDMI Ugreen 50945

350.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 50945
Độ dài: 18cm
Màu: Đen
 

Bộ chuyển VGA to HDMI with Audio Ugreen 40264

550.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 40264
Độ dài: 50cm
Màu: Đen
 

Cáp chuyển DisplayPort to HDMI Ugreen 10239

240.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 10239
Độ dài: 1.5m
Màu: Đen

Cáp chuyển DisplayPort to VGA Ugreen 10247

290.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 10247
Độ dài: 1.5m
Màu: Đen

Cáp chuyển DVI-24+5 to VGA Ugreen 11617

150.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 11617
Độ dài: 1.5m
Màu: Đen

Cáp chuyển HDMI to DVI-24+1 Ugreen 30116

120.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 30116
Độ dài: 1m
Màu: Đen

Cáp chuyển HDMI to VGA Ugreen 30449

250.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 30449
Độ dài: 1.5m
Màu: Đen

Cáp chuyển USB-C to DisplayPort Ugreen 40420

420.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 40420
Độ dài: 1.5m
Màu: Trắng

Cáp COM RS232 9F/9F Ugreen 10202

100.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 20149
Độ dài: 1.5m
Màu: Đen

Cáp lập trình Console USB to RJ45 FTDI Ugreen 50773

290.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 50773
Độ dài: 1.5m
Màu: Đen

product-1

80.000 VNĐ

Cáp Displayport

Cáp Displayport

80.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Độ dài: 1.8m
Màu: Đen

Cáp DVI-24+1 1.5m Ugreen 11606

160.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

Hiệu: Ugreen
Model: 11606
Độ dài: 1.5m
Màu: Đen