×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0251 3816880

Tìm kiếm theo
Hiện có 47 sản phẩm
Sắp xếp theo :

HDD Seagate Baracuda 1TB

930.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.450.000 VNĐ

HDD Seagate Baracuda 2TB

HDD Seagate Baracuda 2TB

1.450.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 2Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.250.000 VNĐ

HDD Seagate Baracuda 3TB

HDD Seagate Baracuda 3TB

2.250.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 3Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.450.000 VNĐ

HDD Seagate Baracuda 4TB

HDD Seagate Baracuda 4TB

2.450.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD Seagate SkyHawk 1TB

950.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.420.000 VNĐ

HDD Seagate SkyHawk 2TB

HDD Seagate SkyHawk 2TB

1.420.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 2Tb
- Tốc độ: 
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.250.000 VNĐ

HDD Seagate SkyHawk 3TB

HDD Seagate SkyHawk 3TB

2.250.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 3Tb
- Tốc độ: 
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.600.000 VNĐ

HDD Seagate SkyHawk 4TB

HDD Seagate SkyHawk 4TB

2.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

930.000 VNĐ

HDD WD Blue 1TB 3.5"

HDD WD Blue 1TB 3.5"

930.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.350.000 VNĐ

HDD WD Blue 2TB 3.5"

HDD WD Blue 2TB 3.5"

1.350.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 2Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.200.000 VNĐ

HDD WD Blue 3TB 3.5"

HDD WD Blue 3TB 3.5"

2.200.000 VNĐ
Bảo hành:2

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 3Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.450.000 VNĐ

HDD WD Blue 4TB 3.5"

HDD WD Blue 4TB 3.5"

2.450.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

3.950.000 VNĐ

HDD WD Blue 6TB 3.5"

HDD WD Blue 6TB 3.5"

3.950.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 6Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.950.000 VNĐ

HDD WD Black 1TB 3.5"

HDD WD Black 1TB 3.5"

1.950.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

3.250.000 VNĐ

HDD WD Black 2TB 3.5"

HDD WD Black 2TB 3.5"

3.250.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

4.900.000 VNĐ

HDD WD Black 4TB 3.5"

HDD WD Black 4TB 3.5"

4.900.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

6.600.000 VNĐ

HDD WD Black 6TB 3.5"

HDD WD Black 6TB 3.5"

6.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 6Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.600.000 VNĐ

HDD WD Red 1TB 3.5"

HDD WD Red 1TB 3.5"

1.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.950.000 VNĐ

HDD WD Red 2TB 3.5"

HDD WD Red 2TB 3.5"

1.950.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 2Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.600.000 VNĐ

HDD WD Red 3TB 3.5"

HDD WD Red 3TB 3.5"

2.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 3Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.900.000 VNĐ

HDD WD Red 4TB 3.5"

HDD WD Red 4TB 3.5"

2.900.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

4.550.000 VNĐ

HDD WD Red 6TB 3.5"

HDD WD Red 6TB 3.5"

4.550.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 6Tb
- Tốc độ: 5640rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

6.500.000 VNĐ

HDD WD Red 8TB 3.5"

HDD WD Red 8TB 3.5"

6.500.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 8Tb
- Tốc độ: 5640rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

7.900.000 VNĐ

HDD WD Red 10TB 3.5"

HDD WD Red 10TB 3.5"

7.900.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 10Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

950.000 VNĐ

HDD WD Purple 1TB 3.5"

HDD WD Purple 1TB 3.5"

950.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.450.000 VNĐ

HDD WD Purple 2TB 3.5"

HDD WD Purple 2TB 3.5"

1.450.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 2Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.150.000 VNĐ

HDD WD Purple 3TB 3.5"

HDD WD Purple 3TB 3.5"

2.150.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 3Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.500.000 VNĐ

HDD WD Purple 4TB 3.5"

HDD WD Purple 4TB 3.5"

2.500.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

3.850.000 VNĐ

HDD WD Purple 6TB 3.5"

HDD WD Purple 6TB 3.5"

3.850.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 6Tb
- Tốc độ: 5640rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

6.000.000 VNĐ

HDD WD Purple 8TB 3.5"

HDD WD Purple 8TB 3.5"

6.000.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 8Tb
- Tốc độ: 5640rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"