×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0912 356198

Tìm kiếm theo
Hiện có 47 sản phẩm
Sắp xếp theo :
product-1

950.000 VNĐ

HDD WD Purple 1TB 3.5"

HDD WD Purple 1TB 3.5"

950.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.450.000 VNĐ

HDD WD Purple 2TB 3.5"

HDD WD Purple 2TB 3.5"

1.450.000 VNĐ

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 2Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.150.000 VNĐ

HDD WD Purple 3TB 3.5"

HDD WD Purple 3TB 3.5"

2.150.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 3Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.500.000 VNĐ

HDD WD Purple 4TB 3.5"

HDD WD Purple 4TB 3.5"

2.500.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

3.850.000 VNĐ

HDD WD Purple 6TB 3.5"

HDD WD Purple 6TB 3.5"

3.850.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 6Tb
- Tốc độ: 5640rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

5.750.000 VNĐ

HDD WD Purple 8TB 3.5"

HDD WD Purple 8TB 3.5"

5.750.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 8Tb
- Tốc độ: 5640rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Purple Pro 10TB 3.5"

8.300.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 10Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Enterprise Ultrastar DC HA210 1TB

2.500.000 VNĐ
Bảo hành:5 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Enterprise Ultrastar DC HA210 2TB

3.300.000 VNĐ
Bảo hành:5 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 2Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Enterprise Ultrastar DC HC310 4TB

4.650.000 VNĐ
Bảo hành:5 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Enterprise Ultrastar DC HC310 6TB

5.500.000 VNĐ
Bảo hành:5 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 6Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Enterprise Ultrastar DC HC320 8TB

6.000.000 VNĐ
Bảo hành:5 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 8Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Enterprise Ultrastar DC HC510 10TB

6.600.000 VNĐ
Bảo hành:5 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 10Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Enterprise Ultrastar DC HC520 12TB

7.900.000 VNĐ
Bảo hành:5 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 12Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Enterprise Ultrastar DC HC530 14TB

9.400.000 VNĐ
Bảo hành:5 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 14Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 512Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

HDD WD Enterprise Ultrastar DC HC550 16TB

9.750.000 VNĐ
Bảo hành:5 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 16Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 512Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.280.000 VNĐ

HDD WD Blue 1TB 3.5"

HDD WD Blue 1TB 3.5"

1.280.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.650.000 VNĐ

HDD WD Blue 2TB 3.5"

HDD WD Blue 2TB 3.5"

1.650.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 2Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.980.000 VNĐ

HDD WD Blue 3TB 3.5"

HDD WD Blue 3TB 3.5"

1.980.000 VNĐ
Bảo hành:2

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 3Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.600.000 VNĐ

HDD WD Blue 4TB 3.5"

HDD WD Blue 4TB 3.5"

2.600.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

3.950.000 VNĐ

HDD WD Blue 6TB 3.5"

HDD WD Blue 6TB 3.5"

3.950.000 VNĐ
Bảo hành:2 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 6Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.950.000 VNĐ

HDD WD Black 1TB 3.5"

HDD WD Black 1TB 3.5"

1.950.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

3.250.000 VNĐ

HDD WD Black 2TB 3.5"

HDD WD Black 2TB 3.5"

3.250.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

4.400.000 VNĐ

HDD WD Black 4TB 3.5"

HDD WD Black 4TB 3.5"

4.400.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

5.900.000 VNĐ

HDD WD Black 6TB 3.5"

HDD WD Black 6TB 3.5"

5.900.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 6Tb
- Tốc độ: 7200rpm
- Cache: 256Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

1.600.000 VNĐ

HDD WD Red 1TB 3.5"

HDD WD Red 1TB 3.5"

1.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 1Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 64Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.450.000 VNĐ

HDD WD Red 2TB 3.5"

HDD WD Red 2TB 3.5"

2.450.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 2Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

2.600.000 VNĐ

HDD WD Red 3TB 3.5"

HDD WD Red 3TB 3.5"

2.600.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 3Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

3.100.000 VNĐ

HDD WD Red 4TB 3.5"

HDD WD Red 4TB 3.5"

3.100.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 4Tb
- Tốc độ: 5400rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"

product-1

4.850.000 VNĐ

HDD WD Red 6TB 3.5"

HDD WD Red 6TB 3.5"

4.850.000 VNĐ
Bảo hành:3 năm

MÔ TẢ NGẮN

- Dung lượng: 6Tb
- Tốc độ: 5640rpm
- Cache: 128Mb
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5"