×

MENU

tel: 880 3816 0251 Hotline: 0912 356198

Tìm kiếm theo
Hiện có 43 sản phẩm
Sắp xếp theo :

HP 15s-fq2712tu i3-1115G4/8Gb/256Gb

9.900.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i3-1115G4
 • - RAM: 8GB DDR4 2666MHz (2x4GB)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch HD (1366x768)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home Single

HP 14s-dq2644TU i3-1115G4/8Gb/256Gb

9.600.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i3-1115G4
 • - RAM: 8GB DDR4 2666MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1366x768)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home Single

HP 15s-fq5161tu i5-1235U/8GB/512GB

15.000.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1235U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2x4GB)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 15s-fq5145tu i7-1255U/8GB/256GB

16.800.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i7-1255U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2x4GB)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 14 DV2074TU i5-1235U/8GB/512GB

16.900.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1235U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 14 DV2075TU i5-1235U/8GB/512GB

16.900.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1235U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 14 DV2072TU i7-1255U/8GB/512GB

19.800.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i7-1255U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG2086TU i3-1215U/8GB/256GB

13.600.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i3-1215U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG2087TU i3-1215U/8GB/256GB

12.400.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i3-1215U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG2084TU i5-1240P/8GB/256GB

15.500.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1240P
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG2085TU i5-1240P/8GB/256GB

15.500.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1240P
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG2082TU i5-1240P/8GB/512GB

16.500.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1240P
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG2083TU i5-1240P/8GB/512GB

16.500.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1240P
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 14s-dq5099tu i5-1235U/8Gb/512Gb

14.800.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1235U
 • - RAM: 8GB DDR4 2666MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xe
 • - Màn hình: 14inch FHD (1920x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home Single

HP 240 G8 6L1A1PA 14" i3-1115G4/8GB/256GB

9.700.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i3-1115G4
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 240 G9 6L1X7PA 14" i3-1215U/8GB/256GB

11.300.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i3-1215U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 240 G9 6L1Y1PA 14" i5-1235U/8GB/256GB

14.500.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1235U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 240 G9 6L1Y2PA 14" i5-1235U/8GB/512GB

14.900.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1235U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 240 G10 8F129PA 14" i3-1315U/8GB/256GB

12.600.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i3-1315U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 240 G10 8F133PA 14" i5-1335U/8GB/256GB

17.300.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1335U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 240 G10 8F134PA 14" i5-1335U/8GB/512GB

17.900.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1335U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 240 G10 8F136PA 14" i5-1335U/16GB/512GB

18.600.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1335U
 • - RAM: 16GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 240 G10 8F140PA 14" i7-1355U/16GB/512GB

22.000.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i7-1355U
 • - RAM: 16GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP 240 G10 8F139PA 14" i7-1355U/8GB/512GB

20.400.000 VNĐ
Bảo hành:12 Tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i7-1355U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® UHD Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 14 DV2076TU i5-1235U/8GB/256GB

15.200.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1235U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 14 DV2077TU i5-1235U/8GB/256GB

15.200.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1235U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 256GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 14inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG2089TU i7-1260P/8GB/512GB

19.200.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i7-1260P
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG2055TU i7-1260P/8GB/512GB

19.800.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i7-1260P
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG3094TU i5-1335U/8GB/512GB

18.200.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1335U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL

HP Pavilion 15 EG3095TU i5-1335U/8GB/512GB

18.200.000 VNĐ
Bảo hành:12 tháng

MÔ TẢ NGẮN

 • - CPU: Intel Core i5-1335U
 • - RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 slot)
 • - Ổ cứng: 512GB SSD NVMe PCIe
 • - Chipset đồ họa: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
 • - Màn hình: 15.6inch FHD (1980x1080)
 • - Phần mềm : Windows 11 Home SL